NET-ENGINEERING

Webdesign & SEO voor technische websites

Wetgeving private veiligheid

 

 

 Wetgeving met betrekking op de private en de bijzondere veiligheid :

 

 De "private veiligheid" bevat volgende 4 onderverdelingen :

 

 • De bewaking:
  dit omvat toezicht of bescherming van goederen en personen zoals bewaking van goederen, bescherming van personen       (VIP-protectie), begeleiding van waardentransporten , het beheer van alarmcentrales, persoonscontrole (portiers), ... etc.
 • De beveiliging:
  dit omvat onder meer de  conceptie, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alarmsystemen.
 • Het veiligheidsadvies
  dit omvat het analyseren van veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's , het verrichten van doorlichtingen (audits) met het doel veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren, het ontwerpen, uitwerken, evalueren en begeleiding van       implementatie  van veiligheidsconcepten, veiligheidsstrategieën en veiligheidsplannen, het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en het organiseren van trainingen op veiligheidsgebied.
 • De private opsporing:
  dit omvat de privé-detectives. Wie private opsporing verricht wordt wettelijk beschouwd als een privé-detective en enkel degenen die hieromtrent over en vergunning beschikken mogen deze titel gebruiken. Ook experts, verzekeringsinspecteurs en       speurders van incassokantoren zijn privé-detectives.

 

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Wet van 10 april 1990)

 

Voor de sector van de privé-detectives is een aparte wet voorzien :

Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich als dusdanig bekendmaken indien hij daartoe niet vooraf een    vergunning heeft gekregen van de Minister van Binnenlandse Zaken. Bij de vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie    na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van een door het ministerie van Binnenlandse zaken     uitgereikte identificatiekaart, mag de titel van privédetective voeren. De wetgever heeft het beroep van privédetective streng    gereglementeerd. Een toekomstig privédetective moet een 2-jarige opleiding volgen in een erkend opleidingscentrum om het bij    wet voorgeschreven 'getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privédetective' te behalen. Daarnaast    moet hij om de 5 jaar een bijscholingscursus volgen.

 

Een private rechercheur is volgens de wet actief op volgende terreinen:

 • het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen
 • het inwinnen van informatie omtrent de burgerlijke staat, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van natuurlijke personen en      rechtspersonen. Bijvoorbeeld m.b.t. een toekomstige huwelijkspartner, werknemers, solvabiliteitscontrole ...
 • het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen      natuurlijke personen of rechtspersonen. Hetzelfde met betrekking tot het aanwenden ervan om een conflict of meningsverschil te beëindigen. Bijvoorbeeld: arbeidsprestaties van een werknemer, echtscheidingsredenen ..
 • het opsporen van bedrijfsspionage
 • elke andere activiteit die bepaald wordt bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit.

 

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective

 

 

Wetgeving met betrekking op de opslag van vuurwapens door particuliere wapenbezitters


KB van 14 APRIL 2009. betreffende de veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens

Digitale recherche
FORENSICRON

Forensicron is een multidisciplinair team van digitaal forensische experts, informatici en vergunde privaat onderzoekers. Sommige van onze mensen hebben méér dan 30 jaar ervaring. Ondanks die ervaring zorgen wij ervoor dat iedereen regelmatig bijgeschoold wordt en up-to-date blijft met hun certificatie, een must in het "digital forensics"-vakgebied.

 

Dat maakt Forensicron uw specialist op het gebied van :

  - Computerfraude

  - Internetfraude

  - Digitale bedrijfsspionage

  - Oplichting door gebruik van ITC

  - Beveiligde opslag van bewijs-

    materiaal

  - Data recovery

Website:

http://forensicron.be

Bedrijfsrecherche
KMP & Partners

Vergunde privé-detectives

Privédetective ANTWERPEN
Privédetective GENT

Privédetective DENDERMONDE

Privédetective MECHELEN

 

Private recherche

Opsporen van vermiste personen

of verloren of gestolen voorwerpen

Onderzoek vermogenstoestand

Moraliteitsonderzoek

Voorhuwelijksonderzoek

Schaduwen en volgen van personen

Controle tijdsgebruik

Verificatie van stalking belaging

 

Bedrijfsrecherche

Opsporen van bedrijfsfraude

Bedrijfsspionage

Controle tijdsgebruik van intern

& extern personeel

Controle naleving

concurrentiebeding

Computerfraude

Namaak

Mystery shopping

 Moraliteitsonderzoek kaderleden

 Pre employment screening

Verzekeringsfraude

Opsporen van wanbetalers

 

Digital Forensics

 

Website:

Privédetectivekantoor

www.kmp-partners.be

 Aanverwante links

www.techno-preventie.be

NET-ENGINEERING - Mosten 13  - B9160 Lokeren - Email

De documenten en beelden van deze site zijn niet bindend. De informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen

NET-ENGINEERING

Webdesign & SEO voor technische websites

Wetgeving private veiligheid

 

 

 Wetgeving met betrekking op de private en de bijzondere veiligheid :

 

 De "private veiligheid" bevat volgende 4 onderverdelingen :

 

 • De bewaking:
  dit omvat toezicht of bescherming van goederen en personen zoals bewaking van goederen, bescherming van personen [VIP-protectie), begeleiding van waardentransporten , het beheer van alarmcentrales, persoonscontrole (portiers), ... etc.
 • De beveiliging:
  dit omvat onder meer de  conceptie, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alarmsystemen.
 • Het veiligheidsadvies
  dit omvat het analyseren van veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico's , het verrichten van doorlichtingen (audits) met het doel veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren, het ontwerpen, uitwerken, evalueren en begeleiding van       implementatie  van veiligheidsconcepten, veiligheidsstrategieën en veiligheidsplannen, het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en het organiseren van trainingen op veiligheidsgebied.
 • De private opsporing:
  dit omvat de privé-detectives. Wie private opsporing verricht wordt wettelijk beschouwd als een privé-detective en enkel degenen die hieromtrent over en vergunning beschikken mogen deze titel gebruiken. Ook experts, verzekeringsinspecteurs en speurders van incassokantoren zijn privé-detectives.

ADVERTENTIE

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Wet van 10 april 1990)

 

Voor de sector van de privé-detectives is een aparte wet voorzien :

Niemand mag het beroep van privédetective uitoefenen of zich als dusdanig bekendmaken indien hij daartoe niet vooraf een    vergunning heeft gekregen van de Minister van Binnenlandse Zaken. Bij de vergunningsaanvraag adviseert de Minister van Justitie    na onderzoek, aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Alleen de houder van een door het ministerie van Binnenlandse zaken     uitgereikte identificatiekaart, mag de titel van privédetective voeren. De wetgever heeft het beroep van privédetective streng    gereglementeerd. Een toekomstig privédetective moet een 2-jarige opleiding volgen in een erkend opleidingscentrum om het bij    wet voorgeschreven 'getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privédetective' te behalen. Daarnaast    moet hij om de 5 jaar een bijscholingscursus volgen.

 

Een private rechercheur is volgens de wet actief op volgende terreinen:

 • het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen
 • het inwinnen van informatie omtrent de burgerlijke staat, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van natuurlijke personen en      rechtspersonen. Bijvoorbeeld m.b.t. een toekomstige huwelijkspartner, werknemers, solvabiliteitscontrole ...
 • het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen      natuurlijke personen of rechtspersonen. Hetzelfde met betrekking tot het aanwenden ervan om een conflict of meningsverschil te beëindigen. Bijvoorbeeld: arbeidsprestaties van een werknemer, echtscheidingsredenen ..
 • het opsporen van bedrijfsspionage
 • elke andere activiteit die bepaald wordt bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit.

 

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective

 

 

Wetgeving met betrekking op de opslag van vuurwapens door particuliere wapenbezitters


KB van 14 APRIL 2009. betreffende de veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens

ADVERTENTIE